Elena, BIM Specialist bij BAM Infraconsult. Elena studeerde Bouwkunde aan de TU Eindhoven. Zij specialiseerde zich in architectuur en constructief ontwerp. Elena werkt nu, na een start bij een architectenbureau, bij BAM Infraconsult aan verschillende betonnen constructies voor de infrastructuur zoals viaducten, kades en  onderdoorgangen.

Wat houdt jouw werk precies in?

Ik werk als BIM Specialist en doe dat in alle fases van een project, zowel in een tenderfase als in de bouwfase. Mijn werk bestaat uit het modelleren, visualiseren en coördineren van alle projectgebonden informatie die voorbijkomt in verschillende BIM-ondersteunende softwarepakketten zoals Autodesk Revit of Navisworks. Doordat we alle metingen steeds invoeren in het model kunnen we dat later ook weer gebruiken.

Op welk project werk je nu?

Aan het project De Ruijterkade west in Amsterdam, het gebied  dicht bij het centraal station. Dat wordt echt een hele mooie promenade. Het BIM-model helpt mij om mijn werk veel efficiënter te doen. Ook andere nieuwe toepassingen zorgen voor versnelling in de bouw. Zo kunnen we de locatie heel nauwkeurig scannen en dat wijkt vaak af van de tekeningen van vroeger. Nu kunnen we die informatie direct verwerken, koppelingen en berekeningen maken.  We moeten natuurlijk wel weten wat er onder zit.

Werk je altijd aan één project tegelijk?

Nee, ik werk vaak aan meerdere projecten tegelijk, dat zijn vaak regioprojecten die relatief kleiner van omvang zijn. De afwisseling van werk en locatie vind ik heel leuk in mijn werk. Maar op dit moment werk ik op minder projecten, omdat ik me bezig hou met ontwikkelingen van 5D voor alle bedrijven van BAM.

Wat houdt dat in 5D? Het klinkt bijna futuristisch.

Dat is het ook. Kijk, 3D kent iedereen, met 4D is daar een dimensie aan toegevoegd. In een 4D model koppel je een tijdslijn en planning aan je model. Je krijgt dan als het ware een film waar je de stappen in de bouw kunt volgen. Het toevoegen van kosten aan dit model noemen we 5D, met de combinatie 3D, 4D en 5D kunnen wij een Cash Flow voor een project genereren, dat is de Holy Grail.

Is dit de toekomst?

Als we dit goed voor elkaar krijgen, gaan we écht een grote stap zetten. Met 5D kunnen we bouwen, plannen en cost controlling koppelen in één systeem. Daardoor kunnen we veel kosten besparen en efficiënter werken met een lage foutgevoeligheid. Data driven modellen zo inrichten dat we nuttige prognoses kunnen maken, ja met 5D gaat de wereld echt veranderen.

Mijn droom is dat we in de toekomst 5D volledig hebben uitgewerkt en werkend hebben en dat ik via presentaties uitleg kan geven binnen en buiten BAM over hoe wij dat hebben bereikt.

Lees hier meer verhalen van collega’s.