Anouk, Werkvoorbereider Renovatie Concepten bij BAM Wonen. Anouk liep stage bij BAM en deed er haar afstudeeronderzoek, inmiddels werkt ze als Werkvoorbereider Renovatie Concepten bij BAM Wonen.

‘Bij mijn afstuderen deed ik onderzoek naar assemblageteams bij Renovatie Concepten.

Het was bij een stroomversnellingsproject  waar we woningen verduurzamen naar nul-op-de-meter woningen en waar we nieuwe geïsoleerde gevel- en dakelementen met zonnepanelen plaatsen en afsluiten van het bestaande gasnet. Ik heb onderzocht in hoeverre het werken in assemblageteams (team van vijf personen met verschillende disciplines) bijdraagt aan een verbeterd uitvoeringsproces en een verhoging van de bewonerstevredenheid in plaats van op een traditionele manier waar tot wel 25 werkmannen in een woning komen. Daardoor leerde ik het werkterrein van Renovatie Concepten goed kennen.’

Verduurzamen van wonen

‘Bij Renovatie Concepten zijn er twee verschillende pijlers  waar we ons mee bezig houden. De één is energielabelverbetering van woningen, bijvoorbeeld door het toepassen van isolerende maatregelen. De ander is De Stroomversnelling, de projecten waar we werken aan  nul-op-de-meter woningen. Het zijn woningen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 die we in enkele dagen transformeren naar comfortabele en energiezuinige woningen, met gelijke woonlasten voor huurders. De basis is dat ons werk zorgt voor verduurzamen van woningen en het omhoog brengen van het (energie)rendement. Dat hoort ook bij de energietransitie die we als BAM hebben ingezet naar duurzamere energie en het uitfaseren van het gebruik van gas’

Communicatie met bewoners

‘Een heel belangrijk onderdeel van mijn werk als werkvoorbereider is de bewonerscommunicatie. Veel van ons werk doen we in bewoonde staat, dat zorgt ervoor dat je de bewoners heel goed op de hoogte moet houden en mee moet krijgen bij de werkzaamheden. Bewonerstevredenheid is voor ons erg belangrijk. Het hele proces is volledig op hen ingericht – van het verleiden tot aankoop van onze oplossingen tot en met het volledig op de hoogte brengen en houden en het verschuiven van meubels. Op dit moment ben ik werkvoorbereider bij een project in noordoost Groningen, we werken daar aan het aardbevingsbestendig maken van de woningen. De bewoners hier hebben al veel meegemaakt en de communicatie is hier cruciaal. Ik vind het bijzonder dat ik betrokken ben bij zo’n uniek en maatschappelijk project.’

‘Het werk van een werkvoorbereider is heel divers. Naast de organisatie van bewonersbijeenkomsten en persoonlijke woningopnames houd ik me bezig met inkoop en budgettering van alles op het project, ook richting de co-makers. Verder is een belangrijk onderdeel het maken en bewaken van de planning en het monitoren/bijsturen van processen. Ik ben echt een spin in het web en ben contactpersoon voor iedereen tijdens het project: het projectteam, bewoners, beheerder, co-makers en opdrachtgevers. ‘

‘Ik heb het enorm naar mijn zin bij BAM. Ik werk met voornamelijk jonge mensen. Het ambitieniveau is heel hoog, iedereen wil vooruit en vernieuwen en de collega’s staan echt voor elkaar klaar. Dat is fijn, zeker als je net gestart bent. Mijn hart ligt vooral bij processen en het optimaliseren daarvan. Dat BAM mij ruimte geeft om daarmee bezig te zijn en mij daarin verder te ontwikkelen is echt mooi. In de toekomst hoop ik door te groeien richting een functie als Projectleider. ‘

Lees hier meer verhalen van collega’s.