Kirsten, Contractmanager overheidsprojecten.

Na 16 jaar bij Rijkwaterstaat te hebben gewerkt stapte Kirsten vorig jaar over naar BAM. Daar werkt zij als contractmanager aan verschillende grote projecten. De rol is nieuw binnen BAM maar als het aan Kirsten ligt komen er meer nieuwe collega’s met deze focus.

Waarom is deze functie zo belangrijk voor een bedrijf als BAM?

Faalkosten zijn in de bouw de grootste bron van conflicten. We werken onder andere met UAVGC contracten, zoals Design and Build. De tendens is dat de verantwoordelijkheden van de bouwer steeds groter en breder worden. In veel gevallen betekent dit dat er ook een uitgebreid informatiebeheer op poten moet worden gezet rond het beheersen van de contractverplichtingen. Daarnaast is het fijn als iemand de regels van het spel kent, zodat de valkuilen van een contract of samenwerkingsvorm vermeden kunnen worden.

Wat is precies jouw rol?

Voor de contracten ben ik degene die, samen met een team van specialisten, met de klant aan tafel zit. We bekijken de issue’s en brengen voor elk vraagstuk de scenario’s in kaart. Wat is er contractueel allemaal mogelijk en wat zijn de rechten en plichten van beide partijen? Mijn focus ligt met name op overheidsprojecten tussen de 5 en 30 miljoen. Vooral de ontwerpfase is heel belangrijk, je wil potentiële verstoringen van je project zoveel mogelijk in kaart hebben gebracht, opgelost én vastgelegd voor de bouwfase ingaat.

Waar werk je op dit moment aan?

Ik ben nu betrokken bij de renovatie van  Mandemaat, een Rijksverzamelkantoor in Assen. Bij dit project merk ik goed hoe belangrijk een hecht projectteam en een integrale benadering zijn. Je moet het proces bewaken en  zorgen dat uitkomsten worden vastgelegd. De issues die we onderweg tegenkomen moeten zo snel mogelijk  worden opgelost, dat vind ik heerlijk aan mijn werk. De kunst is om dat zo te doen dat je als gelijke partners aan tafels zit. Alleen dan kan je het hebben over de dingen die er echt toe doen. Het geeft voldoening om ook in lastige situaties constructief te blijven samenwerken.

Er zijn nog niet veel collega’s binnen BAM die dit werk doen, terwijl het essentieel lijkt?

Ja dat is het zeker! Ik zit nu als contactmanager op verschillende projecten, maar omdat mijn werk tijdintensief is, kan ik maar een beperkt aantal projecten tegelijkertijd doen. Daarom ben ik samen met een collega processen aan het standaardiseren en zetten we een netwerk op van contractmanagers bij BAM Bouw en Techniek. Op die manier kunnen we ervaring en kennis verspreiden en als organisatie sneller leren.

Je werkt aan de grotere projecten, hoelang zijn deze gemiddeld?

Een gemiddelde is er niet echt. Je moet soms wel een lange adem hebben. Zeker bij renovaties komen er tijdens de contractfase vaak dingen aan het licht die van tevoren niet bekend waren. Wijzigingen in uitgangspunten moeten goed worden vastgelegd. Je bent dan regelmatig bezig met afspraken maken en opnieuw aanpassen van de voorwaarden. Dat kost niet alleen tijd, maar ook geld. De marges in de bouw zijn klein, dus de manoeuvreerruimte is beperkt. Maar dat maakt het werk juist boeiend.

Na 16 jaar bij de Rijksoverheid is het zeker wel wennen?

Het is zeker wennen, maar ik heb absoluut geen spijt van mijn stap. Mijn ervaring bij Rijkswaterstaat op verschillende grote contracten en met claimsituaties helpt me nu enorm. Het is heel leerzaam om aan de kant van de bouwer te zitten en te ervaren waar het mogelijk is om het samenwerkingsproces met onze klanten/opdrachtgevers te optimaliseren . En omdat de functie nieuw is, is er veel ruimte om samen dingen beter te gaan doen.

 

Wil jij net als Kirsten werken als contractmanager bij BAM? Klik hier voor passende vacatures.

 

Lees hier meer verhalen van collega’s.