Anouk liep stage bij BAM en deed er haar afstudeeronderzoek. Vervolgens begon ze na haar afstuderen in de rol van werkvoorbereider bij Renovatie Concepten van BAM Wonen. Inmiddels is ze doorgegroeid naar de rol van assistent projectleider.

‘Bij mijn afstuderen deed ik onderzoek naar assemblageteams bij Renovatie Concepten. Het was bij een stroomversnellingsproject  waar we woningen verduurzamen naar nul-op-de-meter woningen en waar we nieuwe geïsoleerde gevel- en dakelementen met zonnepanelen plaatsen en afsluiten van het bestaande gasnet. Ik heb onderzocht in hoeverre het werken in assemblageteams (team van vijf personen met verschillende disciplines) bijdraagt aan een verbeterd uitvoeringsproces en een verhoging van de bewonerstevredenheid in plaats van op een traditionele manier waar tot wel 25 werkmannen in een woning komen. Daardoor leerde ik het werkterrein van Renovatie Concepten goed kennen.’

Verduurzamen van woningen

‘Bij Renovatie Concepten zijn er twee verschillende pijlers  waar we ons mee bezig houden. De één is energielabelverbetering van woningen, bijvoorbeeld door het toepassen van isolerende maatregelen. De ander is De Stroomversnelling, de projecten waar we werken aan  nul-op-de-meter woningen. Het zijn woningen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 die we in enkele dagen transformeren naar comfortabele en energiezuinige woningen, met gelijke woonlasten voor huurders. De basis is dat ons werk zorgt voor verduurzamen van woningen en het omhoog brengen van het (energie)rendement. Dat hoort ook bij de energietransitie die we als BAM hebben ingezet naar duurzamere energie en het uitfaseren van het gebruik van gas’

Communicatie met bewoners

‘Een heel belangrijk onderdeel van het werk als werkvoorbereider is de bewonerscommunicatie. Veel van ons werk doen we in bewoonde staat, dat zorgt ervoor dat je de bewoners heel goed op de hoogte moet houden en mee moet krijgen bij de werkzaamheden. Bewonerstevredenheid is voor ons erg belangrijk. Het hele proces is volledig op hen ingericht – van het verleiden tot aankoop van onze oplossingen tot en met het volledig op de hoogte brengen en houden en het verschuiven van meubels.’

‘Het werk van een werkvoorbereider is heel divers. Naast de organisatie van bewonersbijeenkomsten en persoonlijke woningopnames houd jij je vooral bezig met inkoop en budgettering van alles op het project, ook richting de co-makers. Verder is een belangrijk onderdeel het maken en bewaken van de planning en het monitoren/bijsturen van processen. Als werkvoorbereider ben je echt een spin in het web en contactpersoon voor iedereen tijdens het project: het projectteam, bewoners, beheerder, co-makers en opdrachtgevers. ‘

‘Ik heb het enorm naar mijn zin bij BAM. Ik werk voornamelijk met jonge mensen. Het ambitieniveau is heel hoog, iedereen wil vooruit en vernieuwen en de collega’s staan echt voor elkaar klaar. Dat is fijn, zeker als je net gestart bent. Mijn hart ligt vooral bij processen en het optimaliseren daarvan. Dat BAM mij ruimte geeft om daarmee bezig te zijn en mij daarin verder te ontwikkelen is echt mooi. Mijn ambitie was om door te groeien richting een functie als projectleider. Inmiddels kan ik vol trots vertellen dat dat is gelukt. Ik heb de kans gekregen om te starten als assistent projectleider. Op die manier kan ik ervaring opdoen en over een tijdje zelf als projectleider aan de slag. Het is heel fijn dat BAM deze mogelijkheid heeft geboden!‘

Lees hier meer verhalen van collega’s.