Alma van Ruler kwam in 2007 in aanraking met BAM via een stage uitvoering bij BAM Wonen. Sinds maart 2018 is zij als Projectmanager Renovatie Concepten verantwoordelijk voor NOM (Nul-op-de-meter) projecten bij BAM Wonen.

‘Ik heb twee technische opleidingen gevolgd. HBO Bouwtechnische Bedrijfskunde in Amsterdam en een Master Vastgoedkunde in Groningen. Toen ik de vacature van projectmanager op de website van BAM zag staan wist ik direct dat dit bij mij zou passen. Wat mij vooral aansprak waren de competenties. Dat je een schakel bent tussen de verschillende stakeholders en je onderdeel uitmaakt van een jong en ambitieus team. Ik heb na mijn tweede sollicitatiegesprek meegelopen met een collega en zo kon ik ervaren welke werkzaamheden je gaat doen en hoe de omgang tussen collega’s is. Ik werd toen goed opgenomen door het team, het klikte direct.’

NOM (Nul-op-de-meter)

‘Renovatie Concepten bestaat uit twee verschillende pijlers: De één is energielabelverbetering van woningen, bijvoorbeeld door het toepassen van isolerende maatregelen. De ander is De Stroomversnelling, de projecten waar we werken aan nul-op-de-meter woningen (NOM). Het zijn woningen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 die we in enkele dagen transformeren naar comfortabele en energiezuinige woningen, met gelijkblijvende woonlasten voor huurders. Dit doen we door het plaatsen van een nieuwe gevel op de bestaande woning, een nieuw dak met zonnepanelen en er komt een energiemodule tegen de woning aan. Die energiemodule bevat installaties waardoor de woning helemaal zelfvoorzienend is. Op deze manier kunnen de woningen snel en op een duurzame manier van het gas af.

We werken in de basis vanuit een concept, maar bij elk project kom je weer voor nieuwe uitdagingen te staan. Het managen van deze uitdagingen en het inschatten van de kansen en risico’s is een belangrijk onderdeel van je werk. Bij NOM-woningen heb je bij elk project een concreet doel voor ogen: Het realiseren van comfortabele duurzame woningen. Ik vind het vooral gaaf dat je de bewoners er heel blij mee kunt maken.Ze gaan in een korte tijd van een woning met veel vocht, tocht en schimmel naar een comfortabele en warme woning. De reactie zijn tot nu toe erg positief.

BAM Renovatie Concepten Alma van Ruler

De rol als Projectmanager

‘Bij NOM-projecten vorm je een team met de commercieel manager, de projectleider en werkvoorbereider, en de BIM’ers. Mijn rol als projectmanager is best veelzijdig, waarbij je de acquisitie kan oppakken, of je juist meer focust op de inhoud en de techniek. Je maakt ook van alles mee. Het ene moment heb je het over de flora en fauna omdat er bijvoorbeeld huismussen of gierzwaluwen in de woningen zitten, een ander moment heb je met de architect overleg bij de gemeente met welstand over het ontwerp of sta je op een stijger om destructief onderzoek te doen. Die afwisseling vind ik erg leuk.

Het belangrijkste is dat je goed het overzicht kunt bewaken over de planning, het budget, de kwaliteit en de kansen en risico’s. Er komt veel communicatie bij kijken: Je moet de juiste mensen betrekken binnen de werkzaamheden, goed kunnen adviseren en snel kunnen schakelen. Je stakeholders zijn o.a. de opdrachtgever (woningcorporatie of belegger), co-makers, nutsbedrijf, de ecoloog, maar ook de bewoners. Veel van ons werk doen we in bewoonde staat, dat zorgt ervoor dat je de bewoners goed op de hoogte moet houden en mee moet krijgen bij de werkzaamheden. Uiteindelijk stemmen de bewoners met 70% in voor het renovatieplan. Hiervoor organiseer je als projectmanager samen met de werkvoorbereider bijeenkomsten met het bewonerscomité en organiseer je een informatiebijeenkomst om de plannen te bespreken met de bewoners.’

BAM Renovatie Concepten Alma van Ruler

Open cultuur

‘Er is veel ruimte voor innovatie en nieuwe ideeën bij BAM Renovatie Concepten. Het wordt gewaardeerd wanneer je zelf met nieuwe input komt. Op internet hebben we een optimalisatielijst, waarop we ideeën aandragen om het proces van NOM te blijven innoveren. Die ideeën kun je dan van elkaar inzien. Daarnaast hebben we met de projectmanagers ook elke vrijdag planbord. Iedereen bespreekt dan zijn projecten en waar je tegenaan loopt. Op die manier kun je van elkaar leren. Ook als je het even te druk hebt kan je dat aangeven zodat iemand kan bijspringen. Er heerst een groot ‘wij’ gevoel, we staan voor elkaar klaar, we doen het met z’n allen. Het besef dat je allemaal onderdeel bent van een proces en we dat continu willen verbeteren, dat is hier sterk aanwezig. De successen van het behalen van de participatie worden gezamenlijk gevierd en eens in 6 weken hebben we een borrel in Utrecht.’

Het NOM proces visualiseren

‘Samen met collega’s ga ik na hoe we een optimaal communicatieproces met bewoners en opdrachtgevers kunnen inrichten en steeds verbeteren, om de tevredenheid bij beide zo hoog mogelijk te houden. Dit meten we dan in een klanttevredenheidsonderzoek. We heb het NOM-proces inzichtelijk gemaakt, waarin we aangeven wat we doen tijdens de verschillende fases van een project. Dat is weergegeven door middel van een stappenplan met visualisaties. Daar werd intern en bij de opdrachtgever goed op gereageerd. Je ziet bij welke stap je bent en wat je nog moet doen. Je ontsluit het hele NOM-proces en ziet welke stappen je moet zetten om tot productie over te kunnen gaan.

Daarnaast zijn we druk bezig om het product steeds verder te innoveren. Zo hebben we een steenstriprobot in Heerhugowaard en zijn we aan het testen hoe we de woningen kunnen inscannen door middel van een drone. Ook hebben we verschillende video’s gemaakt over de energiemodule, veiligheid tijdens de bouw, de innovatieve wijkbatterijen en laten we bewoners aan het woord. Dat kunnen we vervolgens weer laten zien aan nieuwe opdrachtgevers en bewoners. Zo blijven we het NOM-concept continu doorontwikkelen.