Het project Rijnstraat 8 omvat het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van het nieuwe hoofdkantoor voor het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Buitenlandse zaken en het ministerie van Infrastructuur en milieu in Nederland.

Het contract omhelst ook de renovatie van het oude ministeriegebouw. Het wordt een flexibel overheidskantoor; niet hernieuwd voor een specifiek ministerie, maar gedeeld door verschillende overheidsdiensten.

Het vernieuwde gebouw aan de Rijnstraat 8 biedt een plezierige omgeving die past bij de huidige flexibele werkpatronen. Daarbij krijgt het gebouw ook een uitnodigend en open karakter.

SVP Algemeen manager Philip Kroner schetst de achtergrond van het project VR8.

‘De renovatie omvatte ongeveer 90.000 m2 netto vloeroppervlak aan kantoren, met ten minste 4.200 werkplekken voor verschillende ministeries, inclusief parkeerruimte en commerciële ruimten. De services die zullen worden geleverd, zijn onderhoud van het gebouw en de installaties, catering, schoonmaakwerkzaamheden, afvalbeheer, facility management, energiebeheer en ICT-diensten. De overeenkomst omvat ook de commerciële exploitatie van de parkeerruimte, winkels en een restaurant/food court. Vanaf 2017 zal het nieuwe overheidskantoor aan de Rijnstraat 8 het thuisadres zijn voor het Ministerie van Buitenlandse zaken, het Ministerie van Infrastructuur en milieu, de Immigratie- en naturalisatiedienst, en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).’

Projectgegevens

Opdrachtgever – Rijksvastgoedbedrijf

Plaats – Den Haag, Nederland

Projectkosten – € 267 miljoen

Contractduur – 25 jaar

Investeerder – BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. (100%)

Aannemer Ontwerp en realisatie – BAM Bouw en Techniek

Aannemer Faciliteitenbeheer – BAM Bouw en Techniek