We make it before we make it. Stel je voor dat je, voordat de eerste schep de grond in gaat, al weet hoe het onderhoud van een nieuw asset er voor de komende twintig jaar uit ziet? Dat je exact kunt voorspellen hoelang een bouwperiode duurt? En dat je beter kunt inschatten hoeveel een project daadwerkelijk kost en daardoor extra kosten kunt voorkomen door minder materiaal te verspillen of aanpassingen te moeten doen?

BAM heeft de beweging naar een volledig BIM-gestuurd bouwproces al lang en breed ingezet. Wij lopen in de markt voor de troepen uit en zijn leidend in het bepalen van de BIM-agenda. Zowel in Nederland als in Europa zijn we voortrekker in een aantal belangrijke branche-overleggen. Onze mensen zijn ambassadeur van een topspeler in de digitale transitie van het bouwen.

Hoe mooi is het om juist nu bij BAM aan de slag te gaan. ´BIMmen´ op het hoogste niveau van Nederland, dat is de reden waarom veel nieuwe collega’s voor ons kiezen. Mensen die onderdeel willen zijn van de 4e industriële revolutie. Zij die data kunnen omzetten in informatie en modellen en snappen dat dit het verschil gaat maken. Informatie staat straks centraal bij alles wat we doen. En BAM loopt in al deze ontwikkelingen voorop. De collega’s die hier werken dragen echt bij  aan de toekomst van bouwen en de innovaties die daarmee samenhangen.

´We maken het voordat we het maken´, is een van de digitale pijlers uit onze strategische agenda Building the present, creating the future. En dat doen we om onze projecten beter, sneller en efficiënter in te richten. Door alle processen en informatiestromen rond een project goed te beheersen, behalen we veel voordeel. Met Building Information Modelling (BIM) hebben we grip op het hele bouwproces. We zien op weg naar een definitief ontwerp of het ontwerp, de constructie, de installaties en de engineering goed op elkaar aansluiten.  Die integrale benadering geeft ons een onderscheidende positie in de markt.

Wij dragen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor integrale projecten. Dat stelt hoge eisen aan onze mensen. Zij moeten ervoor instaan dat we een gebouw geheel volgens de afspraken in het contract opleveren. Door direct contact met de klanten vindt veel kennisoverdracht plaats. Grondige afstemming vooraf is een goede investering om het bouwproces goed te laten verlopen. Ook voor onze BIM specialisten is het van belang kennis van de klant te benutten om zijn wens te doorgronden. Want uiteindelijk moeten onze opdrachtgevers het gebouw zien dat helemaal voldoet aan hun verwachtingen.