Schakel en Schrale blinkt uit in herbestemmen, onderhouden en restaureren van monumentale gebouwen. De restauratiespecialist van BAM houdt ambachtelijk werk levend en zoekt tegelijkertijd naar duurzame en nieuwe technieken, zodat de waarde van ons cultureel erfgoed behouden blijft of zelfs toeneemt.

Bekijk hier de volledige renovatie van het Eiffelgebouw.

Vakkennis, creativiteit en toewijding typeren de mensen die werken bij Schakel en Schrale. Het is van groot belang de restauratiekwaliteit in de organisatie te borgen, maar ook om ons verder te ontwikkelen op het gebied van technisch herontwikkelen en verduurzamen van monumenten. De integratie van BIM en 3D technieken en slim energiemanagement passen wij met verve toe; vaak in samenwerking met onze zusterbedrijven. Met deze integrale benadering  slagen we erin onze opdrachtgevers  zicht te geven op de haalbaarheid van een project.