Modulair ontwikkelen en bouwen

Met ons expertcenter Modulair Ontwikkelen en Bouwen leveren we een bijdrage aan het efficiënter maken van het bouwproces. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling en toepassing van gestandaardiseerde elementen op het snijvlak van bouw en installatietechniek. Daar valt nog veel terrein te winnen. Bij ons expertcenter Modulair Ontwikkelen en Bouwen werken het  ontwikkel- en bouwteam intensief samen om vernieuwende concepten te bedenken voor meerdere onderdelen van de bouw. Denk aan techniek, ontwerphulpmiddelen en bouwmethodiek. Maar ook zetten zij in op een optimale samenwerking tussen bouwpartijen en een vergaande integratie in de bouwketen. Modulair Ontwikkelen en Bouwen richt zich ook op circulair gebruik en draagt dus bij aan een duurzame toekomst.