De wereld waarin we werkzaam zijn veranderd snel en de rol van informatie daarin nog sneller. Dit betekent dat er meer en andere eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering, informatievoorziening en applicaties van BAM.

De afdeling Informatiemanagement zorgt ervoor dat de informatievoorziening blijft aansluiten bij de informatiebehoefte en ondersteunt bij het gebruik van de huidige business-applicaties.

Informatiemanagement speelt een belangrijke rol op het snijvlak van business en IT. Enerzijds helpen wij de business om hun wensen en behoeften helder te krijgen. Anderzijds vertalen wij deze naar de inrichting van digitale bedrijfsprocessen. Wij werken aan het verbeteren van bedrijfsprocessen door gebruik te maken van digitale middelen.