Ik ben een…


Een hoog serviceniveau en een integrale technologische benadering van huisvestingsvragen. Dat zijn de pijlers voor BAM als het gaat om effectief en efficiënt beheer en onderhoud. Onze expertise in techniek en bouw vertaalt zich in hoge standaarden op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, innovatie, life cycle denken en omgevingsmanagement.

Onder service verstaan we alles doen wat in onze invloedsfeer ligt om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, zodat hij zijn primaire proces optimaal kan uitvoeren. Daarom staan we dicht bij onze klanten en kennen we zijn behoeften. We zetten systemen en tools in om beheer en onderhoud  op het hoogste niveau toe te kunnen passen. En door de inzet van slimme data-systemen zetten we de stap van verhelpen van storingen naar voorspelbaar onderhoud. We garanderen met onze dienstverlening het welzijn van alle gebruikers van een gebouw en ontzorgen onze klanten volledig.

Vooroplopen in de toepassing van nieuwe technologieën vinden we erg belangrijk. De brede expertise van BAM komt daarin samen. We gaan bijvoorbeeld ver in ons life cycle management. We bedenken nu al hoe een gebouw in de toekomst zonder grote ingrepen een andere functie kan krijgen. Met onze expertise in BIM-technologie leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Modulaire elementen die we nu monteren, kunnen we in de toekomst opnieuw gebruiken. En restmateriaal is straks weer grondstof voor 3D-printers.  Mooie voorbeelden van hoe onze professionals de standaard in de markt bepalen.

BAM heeft een vijfjarig contract verworven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Heb jij interesse in het onderhouden van elektro- en klimaattechnische gebouwinstallaties in Rijksgebouwen zoals gerechtsgebouwen, TBS- en penitentiaire inrichtingen? Klik hier voor meer informatie of solliciteer direct!